Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

Авсан шагнал урамшуулал

Манай хамт олон хэрэглэгчдээ дээдлэн, хийсэн ажил үйлчилгээндээ чанарын гологдол гаргахгүй баталгаатай ажил үйлчилгээ явуулах зорилготойгоор ажиллахаас гадна хуулиа дээдлэн орлого татвараа үнэн зөв тодорхойлж ажиллаж ирсэнтэй холбогдон: 

-        2002 онд Нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашиг хамгаалах нийгэмлэгийн “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш” байгууллага

-        2001, 2003, 2005 онд Монголын Үндэсний татварын албаны талархал

-        2006, 2009 онд Чингэлтэй дүүргийн “Тэргүүний татвар төлөгч байгууллага”

-        2007 онд Нийслэлийн найдвартай татвар төлөгч байгууллага

-        2007 онд БХБЯ-аас шалгаруулсан “Бүтээлч 100 аж ахуйн нэгж”-ийн нэг болсон ба

-        2008 онд Тэргүүний татвар төлөгч байгууллага

-        2008 онд Монголын санхүүч эмэгтэйчүүдийн холбооны “Санхүүгийн эрсдэлгүй байгууллага” өргөмжлөл

-        2009 онд “Стандарт 2010” өргөмжлөлийн эзэн

-        2011 онд “Барилгын салбарын манлайлагч хамт олон” болсон.

JoomShaper