Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

Барилга, Цахилгаан, Сантехник угсралт

  • Гадна дулааны шугам хоолойн засвар угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

  • Даралтат сав, зуухны засвар угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

  • ЦДШ, дэд станцын засвар угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

  • Цутгамал болон угсармал төмөр бетон өрөгт бүтээцэн барилгын ажил

  • Барилгын дотор, халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралтын ажил

  • Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

  • Ус хангамж, ариутгах татуургын гол /магистраль/ шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт

  • Гагнуур, цахилгаан, сантехникийн сургалт зэрэг чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

JoomShaper